top of page
jukankuva.jpg

Movement for Athletes

Jokainen urheilija on oman lajinsa spesialisti. Harjoittelun tulee tukea lajin spesifejä tarpeita ja pitää huolta että yleisellä tasolla urheilijan liikkumistaidot ja -kyky pysyy mahdollisimman hyvänä.  Tasapainoinen keho toimii optimaalisesti, jolloin liikkuminen on tarkkaa ja taloudellista. Tasapainoinen keho palautuu nopeammin ja pysyy terveempänä. Kyse ei ole yhden asian laittamisesta kuntoon. Urheilijan tulee kyetä laittamaan kaikki osa-alueet riittävälle tasolle. 

Lue lisää

Taidot ja motoriset kyvyt

Taito

Liike ja liikkuminen syntyy useiden eri järjestelmien ja toiminnan tuloksena. Näihin järjestelmiin voidaan laskea mm. neuraaliset, hormonaaliset, biomekaaniset ja psykologiset tekijät. Optimitilanteessa järjestelmät tukevat toinen toisiaan ja taitojen kehittyessä tekemisestä tulee tarkempaa, sekä samaan aikaan taloudellisempaa. Ns. liikkeen vapausaste (eng. Degrees of freedom) on yksi tapa määritellä asiaa. Koordinaation parantuessa eri kehonosien eriaikainen liikuttaminen helpottuu, eivätkä liikkeet ole enää yhtä vahvasti sidoksissa toisiinsa. Erittäin pitkälle viety taito mahdollistaa myös ulkoisen ympäristön hyödyntämisen parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Urheilujoukkueet

Usein joukkueilla on omat fysiikkavalmentajat jotka vastaavat urheilijoiden voima- ym. harjoittelusta. Joskus voi kuitenkin ulkopuolisen näkemyksestä olla apua. Meidän tavoitteemme on oppia ymmärtämään kokonaisuus niin tarkasti kuin mahdollista, jotta voisimme tarjota spesifejä työkaluja joko urheilijoiden, tai valmentajien käyttöön. 

bottom of page